Savršenstvo Kur'ana

Email
Ova knjižica govori o kur’anskoj svevremenosti, savršenstvu i nenadmašnosti. U prvom poglavlju istaknuta je njegova dimenzija kao svojevrsne i najveće mudžize Muhammedu a.s., u drugom poglavlju se osvrće na one koji svjedoče da je Kur’an istin
savrs_8
Cijena
Osnovna cijena s porezom3,00 €
Prodajna cijena:3,00 €
7d.gif
Opis

Autor: Šejh Muhammed Mutevelli Eš-Šarawi

Ova knjižica govori o kur’anskoj svevremenosti, savršenstvu i nenadmašnosti. U prvom poglavlju istaknuta je njegova dimenzija kao svojevrsne i najveće mudžize Muhammedu a.s., u drugom poglavlju se osvrće na one koji svjedoče da je Kur’an istina, a ne slijede ga. Treće poglavlje sadrži dokaze Allahovog postojanja na Zemlji, četvrto govori o kur’anskoj nenadmašnosti po pitanju savršenstva jezika, tajni sakrivenih u njemu, a koje nauka tek danas otkriva i potvrđuje, dok posljenje poglavlje govori o Muhammedu a.s. koji je poslat svim svjetovima kao milost.

Specifikacije:

  • Mehki povez
  • A5 format
  • 118 strane